Ambulante ondersteuning Velsen

De medewerkers van ons ambulante team Velsen zorgen dat mensen met een beperking in hun eigen woonsituatie zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Het team biedt deze diensten in de gehele gemeente Velsen.

Zelfstandig wonen met begeleiding

De ondersteuning die u nodig heeft organiseren wij samen met u, eventueel in overleg met uw familie, mantelzorgers of vrijwilligers. Hoe uw ondersteuning vorm krijgt hangt af van uw behoefte en uw mogelijkheden.

U kunt bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij:

  • aangaan en onderhouden van contacten;
  • op orde houden van uw geldzaken en de post;
  • organiseren van uw huishouden;
  • vinden en behouden van werk;
  • vinden van passende vrijetijdsbesteding;
  • oriënteren op een cursus, training of scholing;
  • bezoek aan instanties, zoals de huisarts of ziekenhuis, UWV.

Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met de cliënt en het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in Velsen. Persoonlijke ondersteuning kan thuis plaatsvinden en er kan gebruik gemaakt worden van Beeldzorg.

Veelgestelde vragen

In overleg bepalen we samen of er begeleiding mee gaat naar de huisarts, ziekenhuis of UWV. We bereiden samen het gesprek voor en als het nodig is gaat een begeleider mee.

Ja, we kijken samen met jou naar de mogelijkheden en maken daar een stappenplan voor.

Als je begeleiding en ondersteuning wilt, dan is dat mogelijk met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Ja, je kunt gebruik maken van Beeldzorg. Dit moet opgenomen zijn in de indicatie.
Adres
Wijk aan Zeeërweg 162 m
1972 NW IJmuiden